22.04.2018

1.Գրավոր պացատրի՛ր թե տրված բառն  ի՞նչ է նշանակում:

Գիրք-գիտելիք աղբյուր։

Դիմակ-դեմգը թագցնող պատկեր։

Դերասան-ուրիշի ձև անող մարդ։

Ընկույզ-պինդ կեղևով համեղ միջուկով պտուղ։

Ժպիտ-ուրախություն արտահայտող դեմգի շարժում։

Երեխա-փոգր մարդ։

Հեռախոս-հեռու խոսալու միջոց:

Հորինի՛ր փոքրիկ պատմություն՝ օգտագործելով հետևյալ բառերը՝ կապուտակ, քչքչան, պարտեզ, աղջիկ, թագուհի, ծաղիկներ, հանգիստ։

Կանաչ քաղաքում ապրում էր մի բարի մարդ։ Նա ուներ գեղեցիկ պարտեզ, որտեղ աճում էին գույնզգույն գեղեցիկ ծաղիկներ։ Պարտեզի միջով հոսում էր կապուտակ, քչքչան մի առվակ։ Առվակի մոտ աճում էր ծաղիկների թագուհին՝ վարդը։ Ամեն առավոտ ծաղիկներն ու առվակը երգում էին թագուհու համար։Մի օր բարի մարդուն  հյուր եկավ մի աղջիկ  և պոկեց վարդը։ Այդ օրվանից ծաղիկներն ու առվակը լռեցին։  Բարի մարդը բացատրեց աղջկան և նա վարդը ետ բերեց պարտեզ։ Միանգամից  պարտեզը ծաղկեց ու լցվեց առվակի երգով։ Դրանից հետո աղջիկը իր հանգիստը անցկացնում էր  վարդի մոտ։

 

Реклама

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր մասն է ավելի փոքր,
1/16, թե՞ 1/29:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
  • 1/29
  • 1/16

Առաջադրանք 2.

Համեմատի՛ր.

1/5 < 1/4

1/7 > 1/9

1/12 > 1/16

1/28 < 1/16

Առաջադրանք 3.

Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով.

1/16, 1/143, 1/9, 1/24, 1/142, 1/14

1/143

1/142

1/24

1/26

1/16

1/14

1/9

Առաջադրանք 4.

8400 լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի 1/4 մասը և երկրորդի 1/5 մասը: Ջրավազաններից որում ավելի շատ ջուր կա: Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը:

1/4>1/5

 

8400:4=2100

8400;5=1680

2100-1680=580

19.04.2018

Առաջադրանք 1.

Գտիր երկու հատվածների երկարությունները, եթե առաջինի 1/3-րդ մասը 6 սմ է, իսկ երկրորդի 1/5-րդ մասը՝ 9 սմ: Համեմատիր երկու հատվածների երկարությունները:
Պատասխան՝
առաջին հատվածի երկարությունը      18       սմ է,
երկրորդ հատվածի երկարությունը        45     սմ է,
երկրորդ հատվածը առաջին հատվածից   կարճ  27 է  սմ-ով:

Առաջադրանք 2.

Անահիտի ննջասենյակի հատակին փռված է մեծ գորգ: Ննջասենյակի անկյունում փռված է փոքրիկ գորգ, որի վրա քնում է Անահիտի կատուն: Փոքր գորգի մակերեսը 34 դմ² է, ինչը կազմում է մեծ գորգի մակերեսի քառորդ մասը:

Որքա՞ն է մեծ գորգի մակերեսը:
Քանի՞ անգամ է մեծ գորգի մակերեսը մեծ փոքր գորգի մակերեսից:
Քանի՞ դմ²-ով է մեծ գորգի մակերեսը մեծ փոքր գորգի մակերեսից:
Պատասխան՝
մեծ գորգի մակերեսը         136      դմ² է,
մեծ գորգի մակերեսը       4      անգամ մեծ է փոքր գորգի մակերեսից,
մեծ գորգի մակերեսը        102     դմ²-ով մեծ է փոքր գորգի մակերեսից:

Առաջադրանք 3.

Երեխաները թելադրություն էին գրում: Երբ նրանք գրեցին 19 բառերից բաղկացած մի պարբերություն, ապա դա կազմեց շարադրության բոլոր բառերի 15-րդ մասը:
Պարզիր, թե քանի՞ բառ կա թելադրության մեջ:
Քանի՞ բառ երեխաները դեռ պետք է գրեն:
Պատասխան՝
թելադրության մեջ կա       285      բառ,
երեխաները դեռ պետք է գրեն        266         բառ:

Կետերը փոխարինի´ր փակագծում տրված բառից կազմված համապատասխանգոյականով:

Ֆրանսիացի թագավորը կենդանիների նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ուներ: Նա ցանկանում էր իր պալատական այգում  հետաքրքիր  գազանանոց ստեղծել: ճարտարապետը բոլոր կենդանիների վանդակները հովհարաձև տեղավորեց փոքր  տարածքի վրա, որ այցելու մի կետից կարողանա տեսնել բոլոր կենդանիներին: Հետագայում ուրիշներն էլ ընդօրինակեցին վանդակների այդպիսի դասավորությունը:

 

18.04.2018

1.Տրված բառերը վանկատի´ր՝  գաղտնավանկի ը երը  գրելով:

Կրկին, դռնբաց, երբեմն, գրքային, կրակ, ուրեմն, ծանր, սրտաբաց, զվարթ, տխրել, խմբավորել:

կըրկին, դըռընբածը, երբեմըն, գըրքային, կըրակ, ուրեմըն, ծանըր, սըրտաբաց, զըվարդ, տըխրել, խըմբավորել։

2.Նախադասության բառերից մեկը փոխիր՝ առանց միտքը փոխելու:

Օրինակ՝

Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու շշմած կանգ առավ: – 1. Քոթոթը քարայրից դուրս եկավ ա շշմած կանգ առավ: 2. Արջուկը քարանձավից (այրից, անձավից) դուրս եկավ ու շշմած կանգ առավ: 3.Արջուկը քարայրից  ելավ (դուրս թռավ) ու շշմած կանգ առավ: 4.Արջուկը քարայրից դուրս եկավ և  շշմած կանգ առավ: 5. Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու շփոթված (զարմացած) կանգ առավ: 6.Արջուկը քարայրից դուրս եկավ ու շշմած կանգնեց:

Դարբնի աղջիկն առավոտից  մինչև իրիկուն պետք է խոհանոցում չարչարվեր: Դարբնի դուստրն առավոտից  մինչև իրիկուն պետք է խոհանոցում չարչարվեր: Դարբնի աղջիկն առավոտից  մինչև գիշեր պետք է խոհանոցում չարչարվեր: Դարբնի աղջիկն առավոտից  մինչև իրիկուն պետք է խոհանոցում աշխատեր:

Ինչ-որ մեկը պատուհանը թակեց ու շտապ-շտապ հեռացավ: Ինչ-որ մեկը  լուսամուտը թակեց ու շտապ-շտապ հեռացավ: Ինչ-որ մեկը պատուհանը թակեց ու արագ-արագ հեռացավ: Ինչ-որ մեկը պատուհանը թակեց ու շտապ-շտապ գնաց:

Անսպասելի մի խշշոց ականջն ընկավ, ու ձին լարվեց:Անակնկալ մի խշշոց ականջն ընկավ, ու ձին լարվեց: Անսպասելի մի խշշոց ականջն ընկավ, ու նժույգը լարվեց: Անսպասելի մի խշշոց լսվեց, ու ձին լարվեց: Անսպասելի մի խշշոց ականջն ընկավ, ու ձին ձգվեց:

Քո ճանապարհին միայն մեկ խոչընդոտ կա: Քո ուղիում միայն մեկ խոչընդոտ կա:Քո ճանապարհին միայն մեկ արգելք կա: Քո ճանապարհին միայն մեկ խոչընդոտ գոյություն ունի:

Անխոս առաջ էր քայլում՝ առանց մեկի վրա ուշք դարձնելու: Լուռ առաջ էր շարժվում՝ առանց մեկի վրա ուշք դարձնելու: Անխոս առաջ էր գնում՝ առանց մեկի վրա ուշք դարձնելու:Անխոս առաջ էր քայլում՝ առանց մեկի վրա ուշադրություն դարձնելու: Անխոս առաջ էր քայլում՝ առանց մեկի վրա նայելու:

Ձորի պռնկին, աշնան հողմերի առաջ անկոտրում ու անվախ, մի ծառ էր կանգնել: Ձորի եզրին, աշնան հողմերի առաջ անկոտրում ու անվախ, մի ծառ էր կանգնել: Ձորի պռնկին, աշնան քամին առաջ անկոտրում ու անվախ, մի ծառ էր կանգնել: Ձորի պռնկին, աշնան հողմերի դիմաց անկոտրում ու անվախ, մի ծառ էր կանգնել: Ձորի պռնկին, աշնան հողմերի առաջ համառ ու անվախ, մի ծառ էր կանգնել: Ձորի պռնկին, աշնան հողմերի առաջ անկոտրում ու քաջ, մի ծառ էր վեր գոյացել:

17.04.2018

Ծիծեռնակը բույն էր շինում,

Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,

Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝

Առաջվա բույնն էր հիշում:

Մեկ անգամ էր նա բույն շինել

Եվ շատ անգամ կարկատել,

Բայց այս անգամ վերադարձին

Բույնն ավերակ էր գտել:

Այժմ նորից բույն էր շինում,

Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,

Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝

Առաջվա բույնն էր հիշում:

Նա հիշում էր անցած տարին

Իր սնուցած ձագերին,

Որոնց ճամփին հափշտակեց

Արյունարբու թշնամին:

Բայց նա կրկին բույն էր շինում,

Ե՛վ շինում էր , և՛ երգում,

Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝

Առաջվա բույնն էր հիշում:

Գոյական-ծիծեռնակ, բույն, շյուղ , ձագեր,թշնամին

Բայ-շինում էր ,երգում, կացնելիս, կարկատել, գտել էր,  հիշում,

Ածական-առաջվա, անցած, սնուցած, արյունարբու